Styret

 

Styret og administrasjon

Desse er ansatt her:

Olaug M Rong - Styrar            epost: orong@nlmbhg.no

Gunn-Helen Hole Elvestad- Styrarassistent

 

Andre

Mai Britt Vindenes- Vaktmester

Beathe Rong - Kjøkkenassistent

bunn06