Årsplan

Vår målsetning er: Å skape eit gjensidig samarbeid mellom heim og barnehage. Foreldre og barnehagen sitt personale har felles ansvar for barna sin trivsel og utvikling.
Det daglige samarbeidet mellom heim og barnehage må byggje på gjensidighet, openheit og tillit.