Administrasjon

 

Administrasjon

Desse er ansatt her:

Olaug M Rong - Dagleg leiar - e-post: orong@nlmbhg.no

Hilde B Nyvoll - Styrar - e-post: hnyvoll@nlmbhg.no

Gunn- Helen Hole Elvestad- Styrarassistent - e-post: gelvestad@nlmbhg.no

 

Andre

Mai Britt Vindenes- Vaktmester

Beathe Rong - Kjøkkenassistent

bunn06