Rammene våre

 

I løpet av ein barnehagekvardag har både barn og vaksne mykje å forhalde seg til. Me i Toftøy barnehage arbeidar kontinuerleg med å evaluere VISJON, MÅL, SATSNINGSOMRÅDER og DEI 7 FAGOMRÅDA I RAMMEPLANEN.

Me arbeider utifrå ein samanheng mellom alle desse. Den eine påverkar den andre, og saman utgjer dei heilheten.

Trykk her for å laste ned vedtektene:
Vedtekter Toftøy 18.02.13

vedtekter