Verdiar og mål

Me vil at kvar dag skal vera ein god dag for det enkelte barn. Me skal respektere barna for DEN dei ER, og vil gje kvart enkelt barn den omsorgen dei treng.
«OMSORG SKAL PREGE ALLE SITUASJONER I HVERDAGSLIVET OG KOMME TIL UTTRYKK NÅR BARNA LEKER OG LÆRER, I STELL, MÅLTIDER OG PÅKLEDNING.»
Rammeplan 2.1I løpet av ein barnehagekvardag har både barn og vaksne mykje å forhalde seg til. Me i Toftøy barnehage arbeidar kontinuerleg med å evaluere VISJON, MÅL, SATSNINGSOMRÅDER og DEI 7 FAGOMRÅDA I RAMMEPLANEN.